Cases:

Här är projekt jag jobbat på. De flesta är skoluppgifter under min tid på Nackademin, andra är egna projekt och/eller projekt jag deltar/tagit på under min praktik.

Tags:

#Netlify

#Redux

#React

#Hooks

#Localstorage

#MongoDB

#Projektarbete

#Async

#Sass

#Axios

#Css

#Mongodb

#React

#NextJS

#React-css-modules

#React-sass

#UseState

#Javascript

#Nodejs

#JSON

#Dynamic rendering

#Querystring

#Strapi

#Kryptering

#GraphJS

#Api

#Map-array

#Webdesign

#Express view engine

#Querystrings

#Classes

#Githubpages

#Html

#Rest-api

#Firebase